Vad ska man tänka på när man lagrar viner?

Här kommer lite tips om vad som krävs för att skapa en så gynnsam omgivning som möjligt för att lagra dina viner.

• Temperaturen ska, grovt angivet, ligga någonstans mellan 5 och 15 plusgrader. Som idealtemperatur brukar anges 12°. Vid lagring i lägre temperatur mognar vinerna långsammare, vid högre temperatur snabbare. Det bör dock inte förekomma snabba variationer i temperatur.

• Vinbuteljer ska långtidslagras liggande, i mörker och i en varken alltför torr eller fuktig atmosfär (runt 70 procent relativ luftfuktighet brukar anges). Det förstnämnda är viktigast, eftersom korken då hålls fuktad och behåller sina tätande egenskaper. En frisk kork minskar risken för att syre kommer i kontakt med vinet, vilket innebär dess förtida död.

• Lagerutrymmet ska ha ventilation, och det får inte varaktigt förekomma starka dofter. Vinet bör heller inte utsättas för vibrationer (till exempel från trafik på gatan utanför, vattenpumpar eller oljebrännare osv.). I villa väljer man med fördel ett utrymme i källarplanets norra del, där solvärmen påverkar minst. Saknar villan källarplan eller om man bor i lägenhet kan en skrubb mot norrsidans yttervägg vara tillräckligt sval för att fungera som vinförråd. Om det tilltänkta utrymmet behöver isoleras, glöm inte ventilationen. Tänk på att det i regel är svalast mot golvet.

Kolla temperaturen, helst under sommaren, och var uppmärksam på variation i temperatur. Sådana kan avhjälpas med kylaggregat – i kombination med glasvägg/dörr kan man rentav inreda sin bostad med en stilfull "walk-in-källare". Sedan många år finns speciella vinskåp, som rymmer allt från ett par dussin buteljer och uppåt. De är i regel tillförlitliga och snygga men relativt kostsamma.

Några allmänna råd

• Vita viner har generellt en kortare livscykel än de flesta röda. Lätta röda viner vinner normalt heller inte på långlagring.

• Vissa vitviner, såsom högklassig riesling och bourgogne med flera, kan eller behöver, dock lagras.

• Röda välstrukturerade viner har stor utvecklingspotential – följaktligen bör det finnas mest sådana i lager. De finns i överkomliga prislägen. Var uppmärksam på årgången, vilken kan ha stor inverkan på utvecklingspotentialen.

• Champagne vinner oftast mycket på lagring.

• Vissa starkviner, som vintage port, köps också unga för långlagring.

• Sprit, även högklassig, förändras knappast alls på butelj.

Källa: Systembolaget. Läs hela artikeln här

Har du upptäckt något problem med webbplatsen. Hör av dig till thecellar@macave.se.

 

Facebook logo
© 2024 Macave.se